Bộ da KAIMEI K-59

Liên hệ báo giá: 0961 43 10 10

Name Size(mm) Description
TÊN SP QUY CÁCH CHẤT LIỆU
Hộp giấy chữ nhật 240*125*65 JC A55-34
tre + PU
Hộp giấy vuông 123*123*75 JC A55-35
tre + PU
Menu có kẹp 330*250*40 JC A55-36
tre + PU
Menu không kẹp 330*250*25 JC A55-37
tre + PU
Kẹp thanh toán 130*190 JC A55-38
tre + PU
Khay chữ nhật 350*250*30 JC A55-39
tre + PU
Hộp khiển đơn 75*85*155 JC A55-40
tre + PU
Hộp khiển đôi 160*85*160 JC A55-41
tre + PU
Khay trà hai ngăn 160*80*65 JC A55-42
tre + PU
Khay để dày 400*300*80 JC A55-43
tre + PU
Kẹp hội nghị 325*240 JC A55-44
tre + PU
Hộp để đồ 260*200*115 JC A55-45
tre + PU
Đĩa để xà bông 100*80*20 JC A55-46
tre + PU
Khay để khăn 180*120*16 JC A55-47
tre + PU
Đồng hồ 100*30*100 JC A55-48
tre + PU
0961431010
icons8-exercise-96 chat-active-icon