Showing 1–12 of 13 results

Thiết Bị Đồ Dùng Buffet

Nồi hâm buffet 3 ngăn có kính MS: 723C-3

3.350.000

Thiết Bị Đồ Dùng Buffet

Xe đẩy phục vụ 3 tầng C-13B

8.037.000

Thiết Bị Đồ Dùng Buffet

Xe đẩy rượu C-51F

8.310.000

Thiết Bị Đồ Dùng Buffet

Xe đẩy rượu C-72A

10.512.000

Thiết Bị Đồ Dùng Buffet

Xe đẩy rượu cổ điển C-52

29.221.000

Thiết Bị Đồ Dùng Buffet

Xe đẩy rượu hình trái xoan C-53

18.260.000

Thiết Bị Đồ Dùng Buffet

Xe đẩy rượu Hoàng Gia C-15

17.926.000

Thiết Bị Đồ Dùng Buffet

Xe đẩy rượu Hoàng Gia C-15A

18.900.000

Thiết Bị Đồ Dùng Buffet

Xe đẩy rượu Quý Phi C-16

15.086.000

Thiết Bị Đồ Dùng Buffet

Xe đồ ngọt C-17

9.711.000

Thiết Bị Đồ Dùng Buffet

Xe phục vụ 3 tầng C-20 (20A)

6.253.000

Thiết Bị Đồ Dùng Buffet

Xe phục vụ 3 tầng C-34

8.924.000
0961431010
icons8-exercise-96 chat-active-icon